توسعه گنجینه پس از اصلاح وضعیت معماری موزه هنرهای معاصر تهران

مراسم افتتاحیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گفته معاون هنری ارشاد، یک طرح مطالعاتی به منظور اصلاح وضعیت معماری موزه هنرهای معاصر در حال اجراست که تامین اعتبارات آن نیز همزمان انجام می شود.

ادامه خواندن توسعه گنجینه پس از اصلاح وضعیت معماری موزه هنرهای معاصر تهران