«در انتظار آدولف» تاریخ انقضا ندارد/ این سنت غلط را کنار بگذاریم

در انتظار آدولف

بازیگر «در انتظار آدولف» معتقد است این اثر نمایشی تاریخ انقضا ندارد و در هر زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت.

ادامه خواندن «در انتظار آدولف» تاریخ انقضا ندارد/ این سنت غلط را کنار بگذاریم